W styczniu i lutym 2022 r. odbędzie się Kapituła Prowincjalna Braci Dominikanów. To czas, kiedy delegowani dominikanie ze wszystkich klasztorów gromadzą się w Krakowie, by wspólnie rozmawiać i podejmować decyzje dotyczące Polskiej Prowincji. Jak na każdej Kapitule Prowincjalnej, bracia będą wybierać prowincjała na kolejną czteroletnią kadencję.

Kapituła rozpocznie się 24 stycznia, a zakończy 19 lutego 2022 r. W tym czasie przez wstawiennictwo św. Jacka, patrona Polskiej Prowincji, chcemy modlić się za wszystkich braci zgromadzonych w Krakowie. Będziemy prosić Ducha Świętego, aby otwierał ich serca i umysły na drogi, którymi chce prowadzić Zakon Kaznodziejski przez kolejne lata.

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna modlitwa ma wielką moc. Tak było cztery lata temu, powtórzmy to i tym razem! Nie pozostawiajmy braci bez opieki! Czekają na Twoje ogarnięcie!

Do akcji można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

Kliknij poniżej „Ogarnij Ojca!” i wylosuj uczestnika Kapituły, za którego będziesz się modlić! Wybierz jedną z trzech proponowanych modlitw i ogarniaj!

Akcja trwa od 17 stycznia do 19 lutego
Kapitułę ogarnia 3430 osób!

#OgarnijKapitułę razem z nami!

Wpisz swój adres e-mail i kliknij "Ogarnij Ojca!", a na podany adres otrzymasz informację o losowo wybranym ojcu, który uczestniczy w Kapitule. Módl się za niego codziennie od dziś do 19 lutego, odmawiając jedną z proponowanych modlitw do świętego Jacka, patrona Polskiej Prowincji Dominikanów.
O akcji

Jako świeccy dominikanie chcemy wspólnie z całym Zakonem podejmować misję głoszenia Ewangelii. Dlatego Kapituła Braci jest także dla nas ważnym wydarzeniem. Chcemy ogarnąć ich naszą intensywną modlitwą w tym szczególnym czasie! Codziennie od 17 stycznia do 19 lutego zapraszamy do wspólnej modlitwy za wylosowanego ojca. Modlimy się przez wstawiennictwo św. Jacka, patrona naszej prowincji. Zachęcamy również do aktów strzelistych, np. Św. Jacku, módl się za nich!

Widząc posługę dominikanów, mamy za co dziękować Panu Bogu, ale mamy też o co prosić.  Wierzymy, że wspólna modlitwa wielu osób, których serce ma biało-czarny odcień, będzie mieć moc wypraszania naszym braciom światła i pomocy Ducha Świętego. Prośmy, aby Kapituła była dla całej naszej Prowincji czasem mądrego rozpoznawania i wypełniania woli Bożej – i aby wydała obfite owoce w życiu Braci i tych, do których są posłani z Dobrą Nowiną.

Ogarnij! Ojciec na Ciebie czeka!

Modlitwy do świętego Jacka

Wybierz jedną z trzech modlitw,
którymi będziesz się modlić codziennie
do 19 lutego 2022 r.:


Witaj, Jacku, hiacyncie, ulubiony kwiecie!
Witaj, drogi kamieniu, najcenniejszy w świecie!
Witaj w królestwie chwały, szczęśliwy niebianie!
Uproś nam u Boga Jego zmiłowanie,
Jacku, Bogu miły, Patronie żarliwy!


Ave, florum flos, Hyacinthe, omni flore purior.
Ave, gemma pretiosa, cunctis gemmis clarior.
Ave, protector omnium ad te confugientium.
Ave, caelestis incola: succurre prece sedula.
O Hyacinthe sanctissime, o Confessor dulcissime.


Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Kościoła. Przez wstawiennictwo Maryi, Opiekunki Zakonu, i świętego Jacka, patrona polskich dominikanów, prosimy Cię: daj Braciom zgromadzonym na Kapitule ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się poznać Twoją wolę i z całą mocą ją wypełniali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Czym jest Kapituła Prowincjalna?

Co cztery lata przedstawiciele wszystkich klasztorów należących do Polskiej Prowincji Dominikanów spotykają się na kapitule prowincjalnej, by wsłuchując się w głos Ducha Świętego podsumować ostatnie lata i przygotować pomysły na kolejny czas. To przestrzeń nie tylko dla dyskusji, ale także dla modlitwy. Uczestnicy słuchają sprawozdań prowincjała, przeorów i innych braci, pełniących w Prowincji ważne funkcje (odpowiedzialnych m.in. za formację nowicjatu czy braci studentów, za studia, za powołania, za Rodzinę Dominikańską). Wybierają także kolejnego prowincjała na następną kadencję i powierzają odpowiedzialność za konkretne zadania poszczególnym braciom.

Kapituła jest najwyższą władzą w Prowincji. Zbiera się zwykle w Krakowie, najstarszym polskim klasztorze dominikańskim, u grobu świętego Jacka, patrona polskich dominikanów.

Przed rozpoczęciem obecnej Kapituły swoją drugą kadencję zakończy o. Paweł Kozacki OP. W Kapitule będzie uczestniczyć łącznie 54 braci, w tym przeorzy i delegaci wszystkich klasztorów. Do Polskiej Prowincji należy 450 braci, żyjących w 31 klasztorach i domach w Polsce i poza nią (m.in. na Ukrainie i Białorusi, w Rosji, w Niemczech, w USA, Australii, Japonii i na Tajwanie).