29 stycznia 2018 r. w Krakowie rozpoczyna się Kapituła Prowincjalna braci dominikanów. Chcemy ogarnąć ją intensywną modlitwą. Jako odbiorcy i uczestnicy dominikańskiego głoszenia, członkowie duszpasterstw i wspólnot, parafianie i przyjaciele chcemy prosić Ducha Świętego, aby otwierał serca i umysły braci i pokazywał im miejsca, do których chce ich posyłać w kolejnych latach.

Jeśli chcesz, by dominikanie kontynuowali dzieło głoszenia Ewangelii, jeśli pragniesz ich nawrócenia, jeśli życzysz im Bożego błogosławieństwa – nie zwlekaj!

Kapitułę ogarnia 3215 osób!

#OgarnijKapitułę razem z nami!

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz losowo wybranego ojca, który uczestniczy w Kapitule. Módl się za niego codziennie od dziś do 28 lutego, odmawiając modlitwę do świętego Jacka, patrona Polskiej Prowincji Dominikanów. Do akcji można dołączyć w dowolnym momencie.
Uczestnicząc w akcji, wyrażasz zgodę na otrzymanie od nas do końca lutego 4-5 maili związanych z tematyką wydarzenia.

Czym jest kapituła prowincjalna?

Co cztery lata przedstawiciele wszystkich klasztorów należących do Polskiej Prowincji Dominikanów spotykają się na kapitule prowincjalnej, by wsłuchując się w głos Ducha Świętego podsumować ostatnie lata i przygotować pomysły na kolejny czas. To czas nie tylko dyskusji, ale także modlitwy. Uczestnicy słuchają sprawozdań prowincjała, przeorów i innych braci, pełniących w Prowincji ważne funkcje (odpowiedzialnych m.in. za formację nowicjatu czy braci studentów, za studia, za powołania, za Rodzinę Dominikańską). Wybierają także kolejnego prowincjała na następną kadencję i powierzają odpowiedzialność za konkretne zadania poszczególnym braciom.

Kapituła jest najwyższą władzą w Prowincji. Zbiera się zwykle w Krakowie, najstarszym polskim klasztorze dominikańskim, u grobu świętego Jacka, patrona polskich dominikanów.

Przed rozpoczęciem obecnej Kapituły swoją kadencję zakończy o. Paweł Kozacki OP, wybrany przed czterema laty na urząd Prowincjała. W Kapitule będzie uczestniczyć łącznie 51 braci, w tym przeorzy i delegaci wszystkich klasztorów. Do Polskiej Prowincji należy ponad 450 braci, żyjących w 28 klasztorach i domach w Polsce i poza nią (m.in. w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, w Niemczech, w USA, Australii, Japonii i na Tajwanie).

Modlitwa do świętego Jacka

Witaj, Jacku, hiacyncie, ulubiony kwiecie!
Witaj, drogi kamieniu, najcenniejszy w świecie!
Witaj w królestwie chwały szczęśliwy niebianie!
Uproś nam u Boga Jego zmiłowanie,
Jacku, Bogu miły, Patronie żarliwy!

Módl się za nami, święty Jacku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Kościoła. Przez wstawiennictwo Maryi, Opiekunki Zakonu, i świętego Jacka, patrona polskich dominikanów, prosimy Cię: daj braciom zgromadzonym na Kapitule ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się poznać Twoją wolę i z całą mocą ją wypełniali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O akcji

Jako świeccy dominikanie chcemy wspólnie z całym Zakonem podejmować misję głoszenia Ewangelii. Dlatego Kapituła braci jest także dla nas ważnym wydarzeniem. Pragniemy towarzyszyć naszym braciom w tym szczególnym czasie, aby podejmowane przez nich decyzje służyły realizacji charyzmatu świętego Dominika przez nasz Zakon w Polsce. Do wspólnej modlitwy w tej intencji – której przewodzić będzie święty Jacek – chcemy zaprosić wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani z dominikanami: przedstawicieli Rodziny Dominikańskiej, członków grup i wspólnot działających przy poszczególnych klasztorach, parafian i przyjaciół dominikanów, a także odbiorców dominikańskiego głoszenia – tego na ambonie czy w internecie, żyjących w Polsce i poza jej granicami.

Mamy za co dziękować Bogu, widząc posługę dominikanów. Wierzymy, że wspólna modlitwa setek osób, których serce ma biało-czarny odcień, będzie mieć moc wypraszania naszym braciom światła i pomocy Ducha Świętego. Prośmy, aby Kapituła była dla całej naszej Prowincji czasem mądrego rozpoznawania i wypełniania woli Bożej – i aby wydała obfite owoce w życiu braci i tych, do których są posłani z Dobrą Nowiną.